Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Årsmöteshandlingar 2020

Sveriges Ekokommuners årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen ska hålla årsmöte varje år senast i maj månad enligt föreningens stadgar. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att uttrycka åsikter om hur styrelsen har skött sitt uppdrag. Medlemmarna väljer även personer till styrelse och andra förtroendevalda.

Här samlar vi de handlingar som behövs inför årsmötet. Samtliga handlingar kommer att anslås här senast 3 veckor före årsmötet, så att alla får en chans att förbereda sig i god tid inför årsmötet.

På grund av coronaviruset så väljer vi att hålla vårt årsmöte som ett digital möte online den 14 april 2020.

På detta digitala årsmöte är det tillåtet för alla att delta, men det är bara kontaktpersonerna (kontaktpolitikerna och kontakttjänstepersonerna) som har rösträtt.

Vi förväntar oss att du som kontaktperson (kontaktpolitiker eller kontakttjänsteperson) närvarar online.