Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square

Expertgrupp

Expertgruppen fungerar som beredningsorgan och stöttning till styrelsen och kansliet. Expertgruppen utgörs av sakkunniga personer med gedigen erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete. Gruppens samlade kunskaper och erfarenheter ska användas som resurs för att nå organisationens mål.

Följande personer utgör Sveriges Ekokommuners expertgrupp:

Wolfgang Mehl

wolfgang.mehl@jokkmokk.se
070-2013748 Jokkmokks kommun

Lena Bengtén

lena.bengten@lulea.se
0920-45 32 30 Luleå kommun

Åsa Terent

asa.terent@hudiksvall.se
0650-19281 Hudiksvalls kommun

Petri Palkki

petri.palkki@tyreso.se
Tyresö kommun

Karin Larsson

karin.larsson@halmstad.se
035-13 73 39 Halmstad kommun

Marie Brandt

marie.brandt@eslov.se
0413-627 64 Eslövs kommun