Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Expertgrupp

Expertgruppen fungerar som beredningsorgan och stöttning till styrelsen och kansliet. Expertgruppen utgörs av sakkunniga personer med gedigen erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete. Gruppens samlade kunskaper och erfarenheter ska användas som resurs för att nå organisationens mål.

Följande personer utgör Sveriges Ekokommuners expertgrupp:

Lena Bengtén

lena.bengten@lulea.se
0920-45 32 30 Luleå kommun

Åsa Terent

asa.terent@hudiksvall.se
0650-19281 Hudiksvalls kommun

Gunilla Jonsson

gunilla.jonsson@soderhamn.se
0270–723 22 Söderhamns kommun

Camilla Wester

camilla.wester@enkoping.se
0171-62 54 42 Enköpings kommun

Jonas Edin

jonas.edin@lerum.se​
0302-52 22 68 Lerums kommun

Karin Larsson

karin.larsson@halmstad.se
035-13 73 39 Halmstad kommun

Marie Brandt

marie.brandt@eslov.se
0413-627 64 Eslövs kommun