Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square

Kansli

Kansliet fungerar som "spindeln i nätet" och ser till så att kontakten mellan medlemskommunerna fungerar.

Vidare så arrangerar kansliet utbildningar och möten, tar fram underlag och fungerar som sekreterare åt styrelsen, sköter föreningens ekonomi, hemsida/facebook, håller adressregister aktuella samt representerar föreningen.

Kontaktuppgifter till kansliet:

Sveriges Ekokommuner
Drift- och Serviceförvaltningen
371 83 Karlskrona

Samordnare/Coordinator:

Kenneth Gyllensting
0455-30 32 83
kansliet@sekom.se