Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square

Protokoll och seminariematerial

Här finns protokollen från de senaste årens styrelse- och årsmöten. Här finns också ett urval av underlagsmaterial från Sekoms konferenser och seminarier + andra dokument som kan vara av intresse. Om du önskar kopia av äldre protokoll är du välkommen att kontakta kansliet@sekom.se