Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Årsmöteshandlingar 2021

Sveriges Ekokommuners årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen ska hålla årsmöte varje år senast i maj månad enligt föreningens stadgar. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att uttrycka åsikter om hur styrelsen har skött sitt uppdrag. Medlemmarna väljer även personer till styrelse och andra förtroendevalda.

På grund av coronaviruset så väljer vi att hålla vårt årsmöte som ett digital möte online den 28 maj 2021 kl 9:30-12:00.
Länk till årsmöteskallelse
Länk till anmälan

På detta digitala årsmöte är det tillåtet för alla att delta, men det är bara kontaktpersonerna (kontaktpolitikerna och kontakttjänstepersonerna) eller annat utsett ombud som har rösträtt.

Vi förväntar oss att du som kontaktperson (kontaktpolitiker eller kontakttjänsteperson) närvarar online. Kom ihåg att anmäla dig.