Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Expertgrupp

Expertgruppen fungerar som beredningsorgan och stöttning till styrelsen och kansliet. Expertgruppen utgörs av sakkunniga personer med gedigen erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete. Gruppens samlade kunskaper och erfarenheter ska användas som resurs för att nå organisationens mål.

Följande personer utgör Sveriges Ekokommuners expertgrupp:

Linnea Mothander

Sundsvalls kommun
060-19 26 35
linnea.mothander@sundsvall.se

Åsa Terent

Hudiksvalls kommun
0650-19281
asa.terent@hudiksvall.se

Gunilla Jonsson

Söderhamns kommun
0270–723 22
gunilla.jonsson@soderhamn.se

Jonas Edin

Lerums kommun
0302-52 22 68
jonas.edin@lerum.se

Karin Larsson

Halmstad kommun
035-13 73 39
karin.larsson@halmstad.se

Marie Brandt

Eslövs kommun
0413-627 64
marie.brandt@eslov.se