Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Historia - Sveriges Ekokommuner

Ekokommunbegreppet lanserades 1980 i Norden genom den finska kommunen Suomussalmi. Tre år senare, 1983 introducerades begreppet i den svenska kommunen Övertorneå. Dessa kommuner var under några år de enda Ekokommunerna i norden.

I Ekokommunkonceptet utgick man från den fina miljön, den lokala näringslivsstrukturen och den lokala livsstilen som den bas som utvecklingsstrategin skulle byggas på. Genom ett samspel med naturen skulle även arbetstillfällen skapas. Prefixet Eko, som till början var en förkortning av ekologi, kom på ett tidigt stadium också att stå för ekonomi. "Ekonomisk utveckling och ekologisk balans ska således förenas i en och samma utvecklingsstrategi. Detta tror vi är det bästa sättet att dra nytta av kommunens fördelar och åstadkomma en utveckling av bygden" [Ur handlingsprogrammet Stiftelsen Ekotopen i Övertorneå 1986].

Det arbete som inleddes i Övertorneå kring att utveckla ekokommun-konceptet inspirerade andra kommuner i landet. Ett nätverk av Ekokommuner bildades där från början ett femtontal kommuner deltog. Nätverket tillkom som ett svar på kommunernas ökade efterfrågan på stöd och hjälp i ekologisk hållbar samhällsplanering.

Den 17-18 maj 1995 samlades politiker och tjänstemän från landets dåvarande 20 ekokommuner i Värnamo för att bilda Föreningen Sveriges Ekokommuner.

Numera finns det 98 ekokommuner och 4 ekoregioner och aktiviteterna sjuder kanske mer än någonsin - över 4,5 miljoner svenskar (45 %) bor i en ekokommun!

Vi ingår också i det globala nätverket för ekokommuner, ICLEI. Nätverket ICLEI består av mer än 2500 kommuner och regioner engagerade i hållbar stadsutveckling. ICLEI är aktivt i över 125 länder och påverkar hållbarhetspolitik och driver lokala åtgärder för en naturbaserad, rättvis, cirkulär och hållbar utveckling med låga utsläpp.