Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy avser att informera om behandlingen av personuppgifter som sker på denna webbplats (www.sekom.se, fortsatt benämnd ”webbplats"), liksom att informera om de principer som styr när Sveriges Ekokommuner (”Sekom” eller ”vi”) behandlar personuppgifter, exempelvis utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan, liksom längst ner på webbplatsen och under fliken Kontakt på webbplatsen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. De personuppgifter Sveriges Ekokommuner insamlar är sådana du anger vid medlemsuppgifter, registrering för nyhetsbrev eller vid anmälan till kurser, seminarier eller andra evenemang som Sveriges Ekokommuner anordnar. De uppgifter Sveriges Ekokommuner i sådant fall insamlar är namn, e-postadress och i förekommande fall arbetsgivare, postadress och faktureringsadress. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi använder verktyget Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen och för att utvärdera webbplatsen funktionalitet. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress insamlas, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på webbplatsen och vad du klickar på insamlas och överförs till Google Inc. (”Google”). Inför denna behandling har en intresseavvägning gjorts och vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen. Mer information om hur Google använder de överförda personuppgifterna finns bland annat här, och där finns även information om hur du går tillväga för att förhindra att Google Analytics insamlar uppgifter om dig.

Vi publicerar ibland fotografier, filmer, presentationer, workshops, webbsändningar, webinarier på webbplatsen och i våra sociala medier samt tryckt material (skrifter, rapporter och dylikt) från från evenemang vi arrangerar eller deltar i. Dessa olika medietyper kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Innan publicering gör vi dock alltid en granskning och bedömning kring om medietypen på något vis kan vara integritetskänslig och att vi har fått godkännande att publicera.

Användning av cookies

På webbplatsen används även så kallade cookies, en cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren.

Det finns två typer av cookies:

  • Den ena lagras tillfälligt på din dator under tiden du är inne och surfar på en sida. Den försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Den andra typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen.

Cookies på www.sekom.se: På webbplatsen används cookies för att ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Bland annat används cookies för att mäta trafik med Google Analytics.

Om du inte vill använda cookies kan du göra inställningar i din webbläsare för att undvika dem. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida.

Behandling av personuppgifter

Sveriges Ekokommuner är måna om din integritet och det är därför viktigt för Sveriges Ekokommuner att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat, och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som Sveriges Ekokommuner behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att Sveriges Ekokommuners behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter framgår nedan, liksom längst ner på webbplatsen och under fliken Kontakt på webbplatsen.

Utöver vad som framgår ovan kommer Sveriges Ekokommuner inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter ovan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi på följande uppgifter:

Sveriges Ekokommuner
Org. nr. 849202-2275
c/o Drift- och serviceförvaltningen
371 83 Karlskrona
E-post: kansliet@sekom.se
Tel: 0455-30 32 83

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Perioden för hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken sorts behandling det är fråga om – behandlingen sker i allmänhet till dess vi uppnått vårt ändamål med behandlingen, vilket följer dessa principer.

Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev vill vi skicka till dig så länge du vill ta emot dem. Det lättaste sättet för oss att ta reda på detta är att du avregistrerar dig från framtida utskick om du skulle komma fram till att du inte längre vill ha dem. Vi följer dock upp alla våra utskick internt, och skulle det visa sig att du inte öppnat utskicken eller på annat sätt förhållit dig passiv till dem under en kontinuerlig period av [ett år] förbehåller vi oss rätten att gallra dina personuppgifter ur våra system. Du är dock alltid varmt välkommen att registrera dig igen.

De personuppgifter vi samlar in inför seminarier, kurser eller andra evenemang behöver vi för att administrera evenemanget ifråga, och i förekommande fall skicka ut information eller eventuella åhörarkopior innan eller efter evenemanget.

Personuppgifter som insamlas via vår webbplats, via cookies eller Google Analytics, lagras av oss bara under den tid du är inne på webbplatsen.