Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Internationella samarbeten

Kort sammanfattning av Sveriges Ekokommuners internationella samarbeten under tiden 2002-2021.

2002

En representant för den kanadensiska ekokommunen Whistler tar kontakt för att få information om hur föreningen Sveriges Ekokommuner är uppbyggd. Ambitionen är att skapa ett liknande nätverk i Kanada.

2003

--

2004

Nordiskt samarbete diskuteras – Sekom har kontakt med det norska nätverket Foregangskommunerne och besöker även danska nätverket Dogme 2000.

Samarbete inleds med Sustainable Sweden Association kring konceptet Sustinable Sweden Tours. Syftet är att bygga ett internationellt nätverk där de positiva erfarenheterna från Sverige kan spridas till andra länder, samtidigt som Sekoms medlemmar kan lära sig av deras miljöarbete.

2005

Representanter från Sveriges Ekokommuner besöker ekokommuner i USA.

Kontakt etableras med Coalition of Local Governments for Environmental Initiative (COLGEI), Japan.

2006

En Sustainable Sweden Tour med ett trettiotal amerikanska deltagare besöker ett antal svenska ekokommuner.

2007

Sekoms ordförande och samordnare samt en representant från Gotland besöker Japan för att etablera kontakt med japanska ekokommuner.

Representanter från Sekom och Robertsfors kommun besöker Machakos i Kenya för att inleda ett SIDA-finansieratutvecklingsprojekt mellan Robertsfors och Machakos.

2008

Den första internationella ekokommunkonferensen arrangeras i Helsingborg.

Representanter från Sekom håller ett föredrag om svenska kommuners miljöarbete vid årsmötet för American Planning Association.

En styrelserepresentant bjuds in och deltar vid årsmötet för COLGEI i Japan.

2009

Sekoms ordförande bjuds in som talare vid Klimatmötet i Köpenhamn (COP 15) för att tala om Helsingborgs och Sekoms arbete med hållbarhetsfrågor.

En representant från Kenya får stöd från Svenska Institutet för att besöka svenska ekokommuner.

2010

Företaget Esam inleder ett samarbete med ett nystartat nätverk av chilenska ekokommuner och Sekom bjuds in att samverka.

Amerikanska ambassaden i Stockholm bjuder in Sveriges Ekokommuner till en konferens tillsammans med 9 kommuner från National League of Cities (amerikanska kommunförbundet). Representanter från 17 svenska ekokommuner deltar. En gemensam förklaring om samarbete skrivs under av USAs ambassadör Matthew Barzun, Sekoms ordförande Lars Thunberg och samordnaren för det amerikanske ekokommunnätverket Sarah James.

Sekoms samordnare deltar i European Roundtable som den internationella miljökommunorganisationen ICLEI anordnar i Newcastle.

2011

En delegation från Chile besöker svenska ekokommuner.

Sekoms samordnare talar vid Green Solutions and Sustainable Development, en konferens inom det kenyanska projektet.

Amrikanska ambassaden bjuder fem styrelseledamöter från Sekom till årsmöte med National League of Cities i Washington för att diskutera fördjupat samarbete mellan amerikanske och svenska ekokommuner.

2012

En delegation med amerikanska borgmästare träffar representanter från svenska ekokommuner på Ekocentrum Syd i Malmö.

Sekoms vice ordförande och en representant från Borgholms kommun bjuds in till Chile för att diskutera ett utbyte mellan svenska och chilenska kommuner. Ett samarbetsavtal mellan Sekom och det chilenska kommunförbundet undertecknas senare i Helsingborg vid ett besök av ordförandena för Sekom och det chilenska kommunförbundet.

Sekoms samordnare deltar vid ett möte i London för att förbereda ICLEIs deltagande i RIO+ 20.

En Sustainable Sweden Tour besökte 9 svenska ekokommuner. Med på Touren var den chilenska nationalekonomen Manfred Max Neef, mottagare av det alternativa nobelpriset, som höll uppskattade föreläsningar.

2013

Sustainable Sweden Association, North American Eco-Municipality Network och Sekom startar ett webcampus (Ecomuna) för att använda den nya tekniken att sprida information mellan internationella organisationer.

En Sustainable Sweden Tour besöker ett antal svenska ekokommuner.

Sekoms samordnare medverkar vid två möten med ICLEI.

2014

En delegation från Kenya besöker några svenska ekokommuner.

En delegation från Chile besöker Helsingborg.

Ett webinarium hålls mellan Sekom och den chilenska provinsen Arauco via Ecomuna.

2015

Sekoms samordnare sammanträffar med det amerikanska ekokommunnätverkets samordnare för samarbetsdiskussioner under en privat resa till Boston.

Sekom deltog med 5 representanter vid ICLEIs årskonferens i Bryssel.

En delegation från det etiopiska ekokommunnätverket besöker Sverige.

2016

Två representanter från Sekoms styrelse och en representant från Härnösand besöker Araucoprovinsen i Chile för att diskutera ett ekoturismprojekt som provinsen driver.

Tommy Lindström (tidigare kontakt för Borgholm) föreläser vid en privat resa för Sekoms räkning vid en latinamerikansk avfallskonferens i Santiago.

Sekoms samordnare besöker tillsammans med Sustainable Sweden Association det etiopiska departementet för stadsplanering i Addis Abeba för att diskutera finansiering av det etiopiska ekokommunprojektet.

Sekoms ordförande Ellinor Avsan medverkar som talare vid Nordregio Forum i Helsingfors.

2017

Cynthia Contie från North American Eco-Municipality Network besöker Sekoms årskonferens.

En delegation från Argentina besöker Sverige. Sekom och det argentinska nätverket RAMCC (med 135 kommuner) skriver under ett samarbetsavtal. Sekoms ordförande och samordnare besöker Argentina för sammanträffanden med flera kommunledningar och Svenska ambassaden.

En delegation från Etiopien besöker Sverige och en workshop hålls tillsammans med Etiopiens ambassadör på Ekocentrum i Göteborg.

2018

I den första fasen av samarbetet med RAMCC besöker en argentinsk planerare Sverige och praktiserar i ett par ekokommuner. Tommy Lindström representerar återigen Sekom och presenterar goda exempel på arbete med förnybar energi från svenska kommuner vid en konferens i Argentina.

2019

Etiopienprojektet får finansiering via SIDA och UN Habitat. Planerad projektstart 2020.

2020

Sekoms samordnare och representant från Övertorneå besöker Etiopien i februari för att delta vid kick-off workshop för Sustainable Sweden Ethiopias projekt. Kort därefter utbryter en världsomfattande pandemi och projektet pausas. Med tanke på de stridigheter som vid slutet på året startade i norra delen av landet är det tveksamt om det kommer igång igen.

2021

Samarbetet med de argentinska och amerikanska nätverken fortsätter med webbmöten.