Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Jubileumsmöte SEKOM 2020

Varmt välkommen till Sveriges Ekokommuners jubileumsmöte - SEKOM 2020 - som på grund av coronasmittan har blivit flyttad till 1-2 oktober. Så boka om datumet nu och tipsa gärna andra i din organisation om denna miljödiplomerade konferens. Alla är välkomna!

Själva föreningen Sveriges Ekokommuner (nätverket startade betydligt tidigare) kommer också att fira sitt 25-årsjubileum i samband med denna konferens. Temat för konferensen kommer att vara: Vatten som resurs och det globala målet nr 6 Rent vatten och sanitet för alla och mål 14 Hav och marina resurser i Agenda 2030.

Vårt jubileumsmöte kommer att vara i Sundsvall - under värdskap av Sundsvall kommun torsdagen och fredagen den 1-2 oktober 2020 på Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 i Sundsvall.

Vi inleder med en gemensam lunch vid registreringen och sedan kommer vi få frågor och svar om klimatet av hållbarhetsprofilen och författare Stefan Edman och även höra mer om Sundsvalls arbete för rent vatten.

Eftermiddagen avslutas med våra värdar arrangerar intressanta och upplevelsefyllda studiebesök med fokus på vatten som resurs, där du får möjlighet att ta del av det aktiva miljöarbetet i kommunen. Här finns det 4 olika alternativ att välja mellan (se mer detaljerad information på anmälningssidan):
====
* Norra Stadsberget - där vi besöker det kommunala naturreservatet som vilar på tre ben: naturvärden med ett fint sydväxtberg, kulturvärden som friluftsmuseet ger exempel på och satsningar på friluftsliv. Här finns också en natur- och kulturpedagogisk verksamhet. Norra Stadsberget har brukats av människor för olika ändamål ända sedan det först stack upp som ett skär ur havet.
===
* Rent vatten - där vi gör en rundtur på Tivoliverket, avloppsreningsverket med det unika bräddmagasinet. Vi besöker också våra dagvattenanläggningar, där kan vi ta del av två olika tekniker, en dagvattendamm och ett biofilter.
===
* Hållbara tillsammans - där vi besöker Mitthems numera permanenta hållbarhetsskola som ska stärka integrationen och inspirera till bra miljöval i vardagen. Målen som uppnåddes med råge under projekttiden var att minska avfallsmängderna samt användning av vatten och energi på utvalda adresser i Sundsvall.
===
* Forskningsprojektet BioRem Fiber - där vi lyssnar på en intressant presentation från forskningsprojektet där är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad bioremediering.
===

Torsdagen avslutas med en gemensam middag på kvällen som arrangeras på det pampiga Stadshuset ett stenkast från hotellet.

På fredagen har vi flera spännande föreläsningar: Jonas Frykman, ordförande för SIS tekniska kommitté för ”Hållbara städer och samhällen” (TK 588) berättar om det pågående arbetet med att omsätta Agenda 2030 i praktisk handling i kommuner och regioner, professor Lennart Balk förklarar vad som händer med Östersjön vad det gäller dålig torsk och försvunnen ejder, Pär Dahlheim som är VD för Svenskt vatten belyser vikten av vattnet som resurs och hur löser vi problemet med sjunkande grundvatten och ökande kvalitetsproblem. Vi får också höra om resan till Sveriges Ekokommuner, där Torbjörn Lahti och Gunnar Brundin från Esam - de två som drev ekokommunprojektet i början - berättar om alla de krokiga vägarna som ledde fram till föreningens bildande, alltså tiden mellan 1983 och 1995.

Fredagsförmiddagen och jubileumsmötet SEKOM 2020 avslutas med en gemensam lunch.

anmälningssidan finns det mer detaljerad information om konferensens program och de upplevelsefyllda studiebesöken/utflykterna - du väljer ett alternativ vid anmälan - på torsdag eftermiddag.

Värt att notera är att jubileumsmötet är ett miljödiplomerat event enligt Svensk Miljöbas, vilket bland annat innebär att en stor andel av måltiderna kommer att vara vegetariska/ekologiska.

Tipsa gärna andra i din organisation om detta jubileumsmöte. Vi ser fram emot en fantastisk möjlighet till ett rejält inspirationstillfälle och ett kreativt erfarenhetsutbyte med personer - både politiker och tjänstepersoner - över hela landet som verkar inom hållbarhetsområdet.

Anmäl dig senast 28 augusti 2020
Länk till anmälningssida

Vi planerar utifrån förutsättningen att följdverkningarna av den nu pågående coronasmittan ska ha ebbat ut i så hög grad att mötet kan genomföras i oktober. Skulle ett ett annat scenario gälla kommer vi i god tid informera samtliga anmälda deltagare.