Kansli

Kansliet fungerar som ”spindeln i nätet” och ser till så att kontakten mellan medlemskommunerna fungerar. Kansliet är numera representerade av både Karlskrona kommun (via samordnare) och Borås Stad (via kommunikatör).

Vidare så arrangerar kansliet utbildningar och möten, tar fram underlag och fungerar som sekreterare åt styrelsen, sköter föreningens ekonomi, webbplats, Facebook-sida, sluten Facebookgrupp, YouTube-kanal, Twitter-konto, administrerar Teams-grupper, håller adressregister och medlemssystem aktuella, skickar ut nyhetsbrev samt representerar föreningen.

Postadress till kansliet

Sveriges Ekokommuner
Drift- och Serviceförvaltningen
371 83 Karlskrona