Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Organisation

Varje medlemskommun utser en politiker och en tjänsteperson som representerar kommunen gentemot föreningen. Sveriges Ekokommuners styrelse består av nio politiker (samt tre ersättare) från olika partier och stor spridning över landet. Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte som vanligvis äger rum i april eller maj månad.

Styrelsen utser efter årsmötet en expertgrupp som är sakkunnig i miljöfrågor. Expertgruppen har en rådgivande funktion och tar bland annat fram beslutsunderlag som kan användas av samtliga medlemskommuner.

Det samordnande och administrativa arbetet sköts av föreningens kansli. Kansliet är numera representerade av både Karlskrona kommun (via samordnare 50 %) och Borås Stad (via kommunikatör 30 %).