Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Pressmeddelanden och öppna brev

Här visar vi våra senaste pressmeddelanden och öppna brev.

2023-01-26

Öppet brev till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari med en inbjudan från vår styrelse till samtal om hur vi tillsammans kan arbeta för att komma framåt i miljöarbetet.

2019-01-22

Nu blir det enklare att implementera Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner

Flera svenska kommuner tar tillsammans med Sveriges Ekokommuner initiativ till att uppdatera den svenska standarden för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner (SS 854000) i enlighet med Agenda 2030. Standarden kommer därmed att spela en viktig roll och bidra till att stärka kommunernas möjlighet att arbeta med FN:s globala mål. SIS, Swedish Standards Institute, projektleder revideringen av standarden.

– Genom att engagera sig i det här arbetet visar de svenska kommunerna sin beslutsamhet i att uppnå de globala målen som FN antog år 2015 och framhäver hur långt de kommit med sitt hållbarhetsarbete, säger Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg.

– Det är nödvändigt att hitta nya fokusområden och få till samverkan mellan fler aktörer lokalt för att framgångsrikt flytta fram det arbete som redan pågår. Den här standarden kommer att gynna utvecklingen i de kommuner, landsting och regioner som har bestämt sig för att arbeta systematiskt med hållbar utveckling och Agenda 2030, säger Ellinor Avsan, ordförande i arbetsgruppen för standardiseringsarbetet samt ordförande för Sveriges Ekokommuner, Sekom.

– Sverige ligger i framkant med internationell standardisering och spelar en världsledande roll inom Agenda 2030-området. Det här arbetet kan bidra till ett ännu större genomslag när vi nu stöttar kommuner med utveckling och samordning av deras hållbarhetsarbete. Kommunerna är stora enskilda aktörer med mycket inflytande i det sammantagna hållbarhetsarbetet, säger Sepehr Mousavi, ordförande för SIS standardiseringskommitté för hållbara smarta städer och samhällen samt hållbarhetsdirektör på Plantagon. Detta arbete ökar också Sveriges möjligheter att få ansvaret för det europeiska sekretariatet för standardisering för hållbara smarta städer och samhällen som planeras.

Målgruppen för standarden är förutom kommuner, landsting och regioner även regionala samverkansorgan som Mälardalsrådet, ideella föreningar som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), intresseorganisationer som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), myndigheter inklusive Regeringskansliet samt statliga kommittéer som Agenda 2030-delegationen och andra relevanta organisationer.

Ett flertal kommuner och organisationer som Ale kommun, Ericsson, Forshaga kommun, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lysekils kommun, Plantagon, Svenska FN-förbundet, Sveriges Ekokommuner samt Växjö kommun har hittills anslutit sig till arbetet och fler välkomnas.

Länk till SIS standardiseringskommitté för hållbara städer och samhällen, SIS/TK 588

För mer information kontakta: