Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Protokoll och seminariematerial

Här finns protokollen från de senaste årens styrelse- och årsmöten. Här finns också ett urval av underlagsmaterial från Sekoms konferenser och seminarier + andra dokument som kan vara av intresse. Om du önskar kopia av äldre protokoll är du välkommen att kontakta kansliet@sekom.se

Styrelse- och årsmöten

Föreläsningar och presentation från jubileumskonferensen 19-20 oktober 2021
Föreläsningarna kan du hitta på vår YouTube-kanal

Karl-Henrik Robèrt: Hållbarhetens operativsystem ("Bilderboken" som tillhör seminariet Sekoms grundtankar; framväxten av hållbarhetsprinciperna och Det Naturliga Steget. Hur går vi vidare till framtiden?)

Presentation från webbinarium 29 maj 2020
Tommy Persson: Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Presentationer årskonferens 2019
Lars Thunberg: Välkommen till Helsingborg
Malin Rizell och Henrik Frindberg: Varför har Helsingborg blivit Sveriges miljöbästa kommun tre gånger?
Håkan Wirthén: Biologisk mångfald - vad betyder det för oss (Tyvärr ville inte WWF dela med sig av presentationen - de rekommenderar istället att man går in på deras webbplats för att fördjupa sig)
Sara Gustafsson och Venus Krantz: Globala mål blir lokala: Implementering av de globala målen med fokus på kommuner och regional samordning
Sepehr Mousavi: Svensk standard uppdateras för att vara ett ledningssystem för hållbar utveckling och implementering av Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner
Alice Reil: Biodiversity in an interantional context

Almedalen 2018
Seminarium "Hur kan en kommun göra resan mot hållbarhet, tillsammans och systematiskt?"

Presentationer årskonferens 2018
Mathias Lindow: Välkommen till Österåker
Charlotte Hedlund och Gösta Bergman: Hur kan vi utveckla en attraktiv skärgårdskommun?
Charlotte Hedlund och Gösta Bergman: Hållbarhetsarbete i tidig planering av den nya stadsdelen Kanalstaden
Krister Sernbo och Daniel Nygårds: Näsängens hållbarhetsprogram
Eleonor Häger: Hur strandängar kan möta stadsmiljö - Täljöviken
Mikael Lindell, Miljöbarometern: Analys av årets Gröna Nyckeltal
Rebecka Le Moine: Biologisk mångfald - vad kan ekokommunerna göra för att gynna den?
Lars Thunberg: Livskvalitetsprogram och Agenda 2030 i Helsingborg, Årets miljökommun 2017
Sofie Nilsson: Hur Varberg som kommun styr mot Agenda 2030
Björn Bergstrand, Kommuninvest i Sverige: Kapitalmarknader ställer om i hållbar riktning: Gröna finansieringslösningar och kommunalt miljö- och hållbarhetsarbete – hur hänger det ihop?

Presentationer årskonferens 2017
Om Luleå, vision 2050 Borgmästaravtalet
BeChange
Luleås kollektivtrafik
Luleå Energi
Guldkant Gammelstadsviken
American Ecomuniciplaities after the election
American Ecomunicipalities - film
Agenda 2030-sekretariatet

Presentationer Framtidskonferens 2016
Göran Broman/Karl-Henrik Robèrt
Lisa Wälitalo

Presentationer årskonferens 2016
Eva Göransson: Ekokommunen Jönköping
Gudrun Bremle: Giftfritt Jönköping, Rimsaga
Simon Jonegård: Ekosystemtjänster - att uppskatta naturen
Gösta Skoglund, Niklas Wennberg och Håkan Sandin: Refarm 2030 - nu ska odlingarna återta städerna!
Petter Haldén: Birestauranger
Torbjörn Lahti: Etiopien planerar världens största ekokommunprojekt!

Övrigt i urval
Portsmouth Eco-municipality, Peter Britz 2014
Slutrapport Ekoligan 2013
Sommarmöte 2012 - Social hållbarhet
Framtidskonferens 2011
Årsmöte 2010 K-H Robèrt
Internationell Ekokommunkonferens 2008
Handbok i klimatkommunikation 2006

Äldre för kalenderbitaren
Diskussion om bildande av föreningen Sveriges Ekokommuner 1994
Sekoms konstituerande möte, Värnamo 1995
Artikel om Sekoms bildande 1995