Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Vision

Sveriges Ekokommuners vision är ett hållbart Sverige. Vår utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling.