Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Webbsändningar från Giftkonferensen i Eslöv 2015 och 2017

Konferenserna anordnades av Eslövs kommun, Sveriges Ekokommuner, VASYD, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne. Klicka på rubrikerna för att se inspelningarna. De är filmade i Adobe Connect, vilket ger möjligheten att få upp presentationerna i Full-screen, om man vill se mindre detaljer. För upp muspekaren mot övre högra hörnet i PowerPoint-presentationen och klicka på de fyra pilarna som pekar "utåt". 2017 blev ljudet en aning "burkigt", och ibland något osynkat av någon anledning.

2015

Förmiddag

Välkomna
Cecilia Lind, ordförande Kommunfullmäktige, Eslövs kommun
Ellinor Avsan, ordförande Sveriges Ekokommuner
Jesper Rönndahl, moderator

Hormonstörande ämnen
Carl-Gustav Bornehag, Karlstads universitet

Kemikalier, risker och REACH
Christina Rudén, Stockholms universitet

Gifter och miljö
Britta Hedlund, Naturvårdsverket

Hur väl skyddade är vi?
Jan Hammar, Kemikalieinspektionen

Eftermiddag

Sammanfattning av förmiddagen
Jesper Rönndahl

Operation Giftfri förskola
Jimmy Lindsjö, Naturskyddsföreningen

Göteborgs Stads kemikalieplan
Victoria Lind Magnusson, Göteborgs Stad

Prövning och REACH
Margaretha Svenning, Länsstyrelsen Skåne

Sveriges Ekokommuner
Ellinor Avsan, ordförande

Paneldiskussion - hur går vi vidare?
Ellinor Avsan, Sveriges Ekokommuner
Jan Hammar, kemikalieinspektionen
Jimmy Lindsjö, Naturskyddsföreningen
Jeanette Schlaucher, Länsstyrelsen Skåne

Avslutning, summering, eftertanke
Jesper Rönndahl

2017

Förmiddag

Välkomna
Elever från Källebergsskolan
Rockband (ljudet dåligt)
Kalle Lind, moderator
Johan Andersson, Kommunstyrelsens ordförande
Anneli Hulthén, Landshövding

Vad är gift? Kan vi ha en giftfri miljö?
Ulf Ellervik, Lunds Universitet

Hormonstörande ämnen, effekter på hälsa och miljö
Åke Bergman, Swetox, Stockholms Universitet

Förekomst och effekter av mikroplast
Anna, Kärrman, Örebro Universitet

PFOS-skandalen i Ronneby
Johanna Alkan-Olsson, Lunds Universitet

Eftermiddag

Kalle Lind Kåserar

Bekämpningsmedel på villovägar
Jenny Kreuger, Sveriges Lantbruksuniversitet

Läkemedelsrester i miljön
Marinette Hagman, Sweden Water Research
Michael Cimbritz, Lunds Tekniska Högskola

Det regionala läget
Mona Ezzelarab, Länsstyrelse Skåne

Hur går vi vidare? Avslutning
Marie Brandt, Eslövs kommun
Kalle Lind, moderator