Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Årsmöteshandlingar 2023

Sveriges Ekokommuners årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen ska hålla årsmöte varje år senast i maj månad enligt föreningens stadgar. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att uttrycka åsikter om hur styrelsen har skött sitt uppdrag. Medlemmarna väljer även personer till styrelse och andra förtroendevalda.

Varmt välkommen till årets viktigaste konferens och årsmöte: SEKOM 2023 - årskonferens och årsmöte med föreningen och nätverket Sveriges Ekokommuner. I år kommer vi befinna oss i Västervik under värdskap av Västerviks kommun den 10-11 maj 2023.

Här samlar vi de handlingar som behövs inför årsmötet. Samtliga obligatoriska handlingar kommer att anslås här senast 3 veckor före årsmötet, så att alla får en chans att förbereda sig i god tid inför årsmötet.

På detta årsmöte är det tillåtet för alla att delta, men det är bara kontaktpersonerna (kontaktpolitikerna och kontakttjänstepersonerna) eller annat utsett ombud som har rösträtt.

Vi förväntar oss att du som kontaktperson (kontaktpolitiker eller kontakttjänsteperson) närvarar. Kom ihåg att anmäla dig.
Länk till anmälan